Celkem
Zpracování

Chytrý nápad. Vhodné pro konektory co nejsou ?asto pou¸ívané.