Celkem
Zvuk
Zpracování

Velmi dobré struny za rozumnou cenu. Skv?lé pro pou¸ití nejen na klasickou ¨kolní kytaru, ale i pro pokro?ilej¨í hrá?e. Jsou pocitov? pevn?j¨í, ne¸ jiné struny v této cenové kategorii a dob?e dr¸í lad?ní.