Celkem
Vlastnosti
Zpracování

Praktický pomocník pre minimalizovanie a upratanie káblov na svetelnom stojane. Pou¸ívam pre 2ks led hláv + 2ks led par + led bar, v¨etko sa jednoducho a rýchlo upev?uje a zapája. Káble takmer nie sú vidie?. Za nedostatok pova¸ujem upevnenie na stojan, ktoré nie je pevné a musel som ho nahradi? kvôli stabilite prírubou s vä?¨ím priemerom. Taktie¸ d?¸ka prívodného kábla neposta?uje ani pri nezdvihnutom stojane.