Celkem
Zpracování

¨koda ¸e nie sú jednotlivé vodi?e izolované, pri ?astom pou¸ívaní dochádza k skratu v xlr konektore a ru¨eniu na dmx linke - následne je nutné konektor rozobra? a vodi?e odizolova?