Celkem
Zpracování

Pre akustiku perfekt

Kvalitný produkt,ktorý nemá konkurenciu v cenovej hladine.Prená¨a celé frekven?né pásmo s malým ¨umom.Za túto cenu není ?o rie¨i?