Celkem
Zpracování

Klasický bag

´ádné velké p?ekvapení. Je to ta¨ka na stojany. Tak do ní dáte stojany. A ony tam z?stanou. Zhruba do doby, ne¸ vám to za?ne brát bubeník na sv?j ¨pi?atý hardware. Ale za to ta¨ka nem?¸e ;)