Celkem
Zpracování

Výborná náhrada za p?vodní ta¨ku ke stojan?m

P?kné solidní provedení. Vypadá, ¸e bude slou¸it déle ne¸ p?vodní ta¨ka od setu stojan? Millenium (vydr¸el cca 5 let drsného zacházení). Nepatrné mínus za zip se zapínáním jen z jedné strany, ale to je jen o pohodlí ne o funkci.