MusicNomad Key One

10,30 € 47,37 PLN Zawiera podatek VAT, nie zawiera kosztów wysyłki
Wysyłka spodziewana do dnia Środa, 29.09.
Dostępny w magazynie

Szczegóły

MusicNomad Key One - all purpose cleaner for keyboards, MIDI controllers, keys, digital pianos & matte pianos, safely removes fingerprints, dust & grime from all surfaces, anti-static formula keeps dust from binding to your surfaces, residue free pro formula for long lasting, quick & easy results, 120 ml

Instrukcje bezpieczeństwa H-Instrukcje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

  • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa P-Instrukcje dotyczące prewencji zagrożeń

  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102: Chronić przed dziećmi.
  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P264: Dokładnie umyć … po użyciu.
  • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P301-P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
  • P305-P351-P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337-P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Jedna ocena

Asystent sprzedaży: Keyboardy

Klienci którzy oglądali ten artykuł kupili u nas następujące produkty

Podobne produkty