Knosti Antistat Generation II Plus

88 € 88€ / l 432,77 RON Inclusiv TVA, shipping costs extra
Livrare aprox. între Marţi, 10.08. și Miercuri, 11.08.
în stoc

Detalii produs

Knosti record washing machine Generation II Plus, deep cleaning, prevents static charging, housing fitted with non-slip rubber feet and bristles made of goats hair, enlarged label sealing shell with rubber seal and hand crank for LPs / singles / 10 ", fill line Max. Marking the filling level of the cleaning liquid, drip stand with Drip tray for up to 15 LPs, including 1L cleaning fluid Disco-Antistat, funnel,

Note de siguranță Declarații H

  • H226: Lichid și vapori inflamabili.

Note de siguranță Declarații P

  • P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
  • P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
  • P303-P361-P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
  • P370-P378: În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge.
  • P403-P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
  • P501: Aruncați conținutul/recipientul la …

Persoana dvs de contact: DJ Department

Clienții interesați de acest produs au mai cumpărat