Stråkar för kontrabasar av Alfred Stingl by Höfner