Bb-Klarinett munstycke (Deutscher Schnitt) av Wurlitzer