Totalt
Hantverkskvalitet

Missförstod produkten och täntke att det var flera separata. Kunde dock klippa upp den och avnäda som enskilda

Tidigare