Odpowiedzialność cywilna za wady

W przypadku wszystkich towarów z naszego sklepu internetowego przysługują Państwu ustawowe prawa z tytułu rękojmi. Szczegóły znaleźć można także w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (§ 5).