Czy serwisujecie i naprawiacie sprzęt pozagwarancyjny?

Tak.

W naszych sześciu specjalistycznych warsztatach zatrudniamy wykwalifikowanych ekspertów, którzy zajmują się solidną i szybką naprawą.

Dodatkowo współpracujemy z wieloma firmami, które w razie potrzeby oferują nam odpowiednią pomoc przy naprawie specjalistycznego sprzętu lub poważnych napraw. Wszystko po to, aby Twój sprzęt wrócił do Ciebie w idealnym stanie.

O kosztach i możliwościach naprawy można się dowiedzieć w poszczególnych działach, z jakich pochodzi Twój sprzęt.